Prioritet İstiqamətlərimiz

Şirkətimiz təhsil, səhiyyə, bank və maliyyə sahələrində İKT həllərinin tətbiqini prioritet istiqamət kimi müəyyən etmişdir. Bununla belə, müəssisə resurslarının planlaşdırılması və müştərilərlə əlaqələrin idarə edilməsi üzrə innovativ həllərin tətbiqi də qarşımızda prioritet hədəflərdəndir.


Təhsil


Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, tədris prosesinin elekton idarə edilməsi üzrə innovativ proqram təminatının universitetlərimizdə tətbiqinə başlamışıq


Səhiyyə


Ölkəmizdə səhiyyə sahəsində müasir texnologiyalara əsaslanan milli xəstəxana elektron idarəetmə sisteminin yaradılması əsas hədəflərimizdəndir


Bank və Maliyyə


Bank əməliyyatlarının, kredit və risklərin, müştərilərlə əlaqələrin idarə edilməsi, mobil və internet bankçılıq həllərinin inteqrasiyasını təqdim edirik


ERP və CRM həllər


Müəssisə Resurslarının Planlaşdırılması (ERP) və Müştərilərlə Əlaqələrin İdarə edilməsi (CRM) üzrə həllərimizi təqdim edirik. Şirkətimiz insan resurslarının idarə edilməsi (HR) sistemini təqdim edir. Bu həll müəssisələrdə kadrların avtomatlaşdırılmış elektron sistem vasitəsilə idarə edilməsinə imkan yaradır.

© Copyright 2017 Neuron technologies. All rights reserved.